Dětská skupina SLUNÍČKO

01.08.2022

Dětská skupina je určená pro děti ve věku od 2 do 6 let, které se nedostaly do MŠ. Děti mají možnost si zvykat na kolektiv postupně, bez nátlaků, oproti většině státních institucí. Dětskou skupinou umožňujeme rodičům lépe sladit pracovní a rodinný život. Velkou výhodou je celodenní provoz a především možnost započítat školkovné do odečtů z daní.

Kdy: školní rok 2023/2024
Kde: Nová 18, Luka nad Jihlavou

V Mateřském centru Domeček máme mnohaleté zkušenosti s vytvářením programů pro děti, vedením kroužků i hlídáním dětí od 1,5 roku věku, a proto vidíme v realizaci tyto výhody:

1. Možnost umístit dítě do zařízení rodinného typu v místě Vašeho bydliště.
2. Umístění pro děti již od 2 let věku k dopolední i celodenní docházce
(umožňujeme zároveň další varianty umístění dítěte - celotýdenní, vybrané dny v týdnu, příležitostně).
3. V dětské skupině Vám nabídneme individuální a empatický přístup v malém kolektivu do 12 dětí v přítomnosti min. 2 kvalifikovaných pracovníků. Pro děti jsou připravené didaktické pomůcky a Montessori program. Tento přístup zaručuje optimální rozvoj dovedností dětí. Program dětské skupiny se podobá dennímu režimu v klasické mateřské školce. Dětská skupina je oficiální doplňkovou péčí k mateřským školám, tedy i zde platí nutnost očkování - před nástupem dítěte do DS budeme potřebovat potvrzení o alespoň zahájeném očkování od dětského lékaře. Našim cílem je vytvořit pro děti prostředí, ve kterém se budou cítit bezpečně. Snažíme se o jejich harmonický rozvoj a začlenění do dětského kolektivu. K Vašim dětem přistupujeme laskavě a citlivě. Uvědomujeme si, že každé dítě potřebuje individuální přístup a v tomto se snažíme plně vyhovět. Každodenní program je pestrý, ale zároveň přizpůsoben k potřebám Vašeho dítěte.


Realizace projektu s názvem Dětská skupina Sluníčko s reg. číslem: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0015033 zaměřující se na provoz dětské skupiny s kapacitou 12 míst od 1.10.2019. Kontaktní osoba: Blanka Kovářová, ředitelka DS 723 830 888

Postup pro přijetí:

1. Vyplníte předběžnou přihlášku
pouze elektronická forma, slouží pro první kontakt a získání základních informací pro přijetí dítěte

2. Zápis (18. 5. 2023) možnost osobní návštěvy a prohlídky dětské skupiny

3. Při osobní návštěvě nám předáte tyto vyplněné a potvrzené dokumenty:
- PŘIHLÁŠKA do DS - je oficiální a závaznou přihláškou do DS · POTVRZENÍ OD LÉKAŘE · POTVRZENÍ O ZAMĚSTNÁNÍ (o studiu, rekvalifikaci)

Postup pro přijetí platí pro oficiální zápis i přijímání v průběhu školního roku – dle aktuální volné kapacity

V případě plné kapacity vás budeme evidovat jako náhradníky.

Kritéria zápisu :

- Děti budou přijímány dle data podání přihlášky + dokumentů
- Při převyšujícím počtu žádostí nad možnou kapacitu DS bude přihlédnuto k rozsahu docházky