O našem Mateřském centru


MC Domeček provozuje dvě dětské skupiny - Sluníčko a Pastelku pro děti od 2 do 6 let a dále zajišťuje prorodinné aktivity formou pravidelných setkávání, např. hernička pro nejmenší, batole a mimi kluby, zájmové a vzdělávací kurzy, přednášky, semináře, a také pořádá kulturní akce. O prázdninách je možné děti ve věku od 3 do 13 let umístit do letních družin. Mateřské centrum tak pomáhá rodičům slaďovat osobní a pracovní život, spojuje a rozvíjí místní komunitu, poskytuje vzdělání a nabízí smysluplné trávení volného času. 

Blanka Kovářová


Zakladatelka a hlava celého Mateřského centra. Maminka 3 dětí, která veškerý svůj čas věnuje nejen svým dětem, ale i dětem v mateřském centru a dětských skupinách. Ve volném čase s manželem podporují mladé dobrovolné hasiče v Lukách nad Jihlavou a těší se z jejich úspěchů.