SVATÝ MARTIN 2023

12.11.2023

Poděkování patří všem, kteří se zúčastnili letošní akce Sv. Martina a průvodu. I přes nepřízeň počasí se nám podařilo akci úspěšně zrealizovat a umožnit dětem i dospělým krásné zážitky. Zvláštní uznání patří SDH Luka nad Jihlavou, statečným hasičům, kteří se postavili nejen proti výkyvům počasí, ale také poskytli bezpečnostní oporu celému průvodu. Rovněž děkujeme všem, kteří projevili ochotu, vstřícnost a spolehlivost v rámci organizace akce. Dále děkujeme všem účinkujícím, kteří svým talentem a energií přidali akci punc neopakovatelné atmosféry. Těšíme se na další společné akce a setkání.